Διαχείριση και υλοποίηση Επιχειρηματικών και Επενδυτικών Σχεδίων

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, υψηλών προδιαγραφών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα

Υπηρεσίες Υψηλής Ποιότητας με εξατομικευμένη προσέγγιση και με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη

Αθηναϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.

Εμπειρία και τεχνογνωσία από το 1993

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. προσφέρει υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλο το φάσμα της οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας της οικονομίας στο ιδιωτικό τομέα, όπως στο κλάδο του τουρισμού, της μεταποίησης, της βιομηχανίας, της τεχνολογίας, της αγροδιατροφής, της ενέργειας, της εφοδιαστικής αλυσίδας κ.α.

Στείλτε μας μήνυμα!

Σύντομα ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας