Ποιοι είμαστε

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

30 Χρόνια Εμπειρίας στην Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε στα τέλη του 1993 και ξεκίνησε ως ατομική επιχείρηση με έδρα την Αθήνα. Από τα τέλη του 1994 λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, υψηλών προδιαγραφών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Με συνεχή προσπάθεια για παροχή Υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη, η εταιρία μας καθιερώθηκε στο χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων.

Με εξατομικευμένη προσέγγιση σε κάθε έργο και την ίδια συνέπεια και επιμέλεια από την ίδρυσή της, η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. επικεντρώνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε πελάτη της, στοχεύοντας στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες τόσο στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό όσο και στον σχεδιασμό και εφαρμογή αναπτυξιακής πολιτικής.

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. προσφέρει υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλο το φάσμα της οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας της οικονομίας στο ιδιωτικό τομέα, όπως στο κλάδο του τουρισμού, της μεταποίησης, της βιομηχανίας, της τεχνολογίας, της αγροδιατροφής, της ενέργειας, της εφοδιαστικής αλυσίδας κ.α.

Αθηναϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. αναλαμβάνει την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan), ανάλυση και ανάδειξη επενδυτικών ευκαιριών, κατάρτιση μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, ανάπτυξη τραπεζικών εργασιών και δημιουργία εταιρικών σχημάτων. Επίσης, ασχολείται με επενδυτικά́ έργα στρατηγικού ή μη χαρακτήρα στην Ελλάδα, και το Εξωτερικό.

Επιπρόσθετα, παρέχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στο πεδίο της οργάνωσης, στήριξης και ανάπτυξης σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η αξιοποίηση των πιο σύγχρονων και βέλτιστων εργαλείων σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία, οδηγούν στην επίτευξη των στρατηγικών και αναπτυξιακών στόχων των εν λόγω φορέων.

Η μέχρι τώρα επιτυχημένη συνεργασία της εταιρείας με ευρύ κύκλο πελατών σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δράσης – τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο σε φορείς όπως οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, τα Επιμελητήρια κλπ – σε συνδυασμό με τις γνώσεις και την εμπειρία των στελεχών μας, αποτελούν ουσιαστικά την κινητήριο δύναμη για τη συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας και τη διεύρυνση του πελατολογίου μας.